Artikel-ID : 00182814 / Laatst gewijzigd : 23/04/2020Afdrukken

De startknop werkt niet op de afstandsbediening na een software-update

  Logboekdetails

  Gebruik de volgende logboekdetails:

  Geen toegang tot startmenu met afstandsbediening na update
  [Post-sales inquiry] (Vraag na verkoop) > [Malfunctioning] (Storing) > [Accessories] (Accessoires) > [Remote] (Afstandsbediening) > [N/A] (N.v.t.)

  Startknop — logboekdetails

  OPMERKING: Dit artikel is van toepassing op modellen uit de volgende series: W75C, W80C, W85C, S80C, S85C, X80C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C, X94C, SD85, XD85, XD93 en XD94.

  U ondervindt mogelijk problemen met de Home-knop op de afstandsbediening of met toegang tot het startmenu.

  Volg een van de volgende procedures om dit probleem op te lossen.


  Cache wissen:

  1. Druk op de knop Help op de afstandsbediening
  2. Navigeer omlaag naar het pictogram van de Help Guide (Helpgids) en druk op OK 
  3. Navigeer omlaag naar Settings (Instellingen) en druk op OK
  4. Selecteer Configuring the TV (De tv configureren) en druk op OK
  5. Selecteer TV en druk op OK
  6. Navigeer omlaag en markeer de blauwe pijl die wordt weergegeven bij 'Press the HOME button, then select [->Settings]...' (Druk op de knop HOME en selecteer daarna [->Instellingen]) en druk op de knop OK
  7. Navigeer omlaag in dit menu, selecteer Apps en druk op OK
  8. Selecteer System software update (Update systeemsoftware), te vinden op de tweede rij System app (Systeemapp), en druk op OK
  9. Selecteer Clear cache (Cache wissen) en druk op OK


  Fabrieksinstellingen herstellen:

  OPMERKING: wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, worden alle persoonlijke instellingen gewist.

  1. Druk op de knop Help op de afstandsbediening
  2. Navigeer omlaag naar het pictogram van de Help Guide (Helpgids) en druk op OK 
  3. Navigeer omlaag naar Settings (Instellingen) en druk op OK
  4. Selecteer Configuring the TV (De tv configureren) en druk op OK
  5. Selecteer TV en druk op OK
  6. Navigeer omlaag en markeer de blauwe pijl die wordt weergegeven bij 'Press the HOME button, then select [->Settings]...' (Druk op de knop HOME en selecteer daarna [->Instellingen]) en druk op de knop OK
  7. Selecteer Storage & reset (Opslag en resetten) en druk op OK
  8. Selecteer Factory data reset (Fabrieksinstellingen herstellen) en druk op OK
  9. Selecteer Erase everything (Alles wissen) en druk op OK