Artikel-ID : 00175337 / Laatst gewijzigd : 04/08/2017Afdrukken

Na het bijwerken naar Android OS7(N) is het computerscherm dat op de tv wordt weergegeven, klein geworden en is de tekst moeilijk te lezen.

  De resolutie van de computer kan te hoog zijn. Probeer de volgende procedures.

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer External inputs (Externe ingangen) in de categorie TV.
  4. Selecteer HDMI signal format (Indeling HDMI-signaal).
  5. Selecteer Standard format (Standaard indeling).

  OPMERKING: Dit probleem kan ook opgelost worden door de weergaveresolutie van de computer te wijzigen.