Artikel-ID : 00188130 / Laatst gewijzigd : 26/09/2022Afdrukken

De camera stelt niet automatisch scherp.

  Dit zijn een aantal mogelijk oorzaken:   
  • De lens is wazig vanwege stof, vingerafdrukken enzovoort

   Als de lens vuil is, neemt u de lens voorzichtig af met een zachte doek, zoals een brillendoekje. Controleer vervolgens of het probleem is opgelost.

   BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de lens niet in aanraking komt met chemische stoffen, zoals in verfverdunners, nafta, alcohol, wegwerpdoekjes, insectenspray, insecticiden of zonnebrandmiddelen, wanneer u de lens schoonmaakt. Deze producten kunnen de coating van de lens beschadigen.

  • De lens is beslagen vanwege vocht 

   Schakel de camera uit en leg deze op een droge plek, niet in direct zonlicht. Wacht ongeveer een uur tot het vocht is verdampt en controleer of het probleem is opgelost.

  • De scherpstelmodus is ingesteld op handmatig 

   Als de scherpstelmodus op handmatig staat, zet u deze op automatisch. Controleer vervolgens of de camera scherpstelt. Raadpleeg de camerahandleiding voor meer informatie.

  • U probeert een onderwerp vast te leggen waarop moeilijk kan worden scherpgesteld of u maakt opnamen bij omstandigheden waarin moeilijk kan worden scherpgesteld

   Omstandigheden waarin moeilijk kan worden scherpgesteld Het probleem oplossen
   Het onderwerp bevindt zich te dicht bij de camera. Voor elke lens geldt een minimale afstand voor het vastleggen van onderwerpen. De camera kan alleen scherpstellen als u een bepaalde afstand van het onderwerp bent verwijderd. Als het onderwerp zich te dicht bij de camera bevindt, moet u de afstand vergroten.
   Donkere omgevingen, zoals bij nachtscènes, verlichting of vuurwerk Stel de scherpstelling in op handmatig en stel scherp op het onderwerp.
   Een onderwerp met weinig contrast zoals de lucht, een strand of een gazon
   Een onderwerp dat continu verandert, zoals golven of een waterval
   Een onderwerp dat veel helderder is dan zijn omgeving, zoals de zon of een lamp
   Een onderwerp met een gelijkmatig patroon, zoals de buitenkant van een gebouw
   Een snel bewegend onderwerp

   Probeer de volgende functies, als uw camera die heeft:

   • Tracking focus (autofocus met vergrendeling): De camera volgt een onderwerp en blijft erop scherpstellen.
   • Face Priority (Gezichtsprioriteit): Bij het vastleggen van mensen, stelt de camera als eerste scherp op gedetecteerde gezichten.
   Onderwerpen in het scherpstelgebied met verschillende brandpuntsafstanden

  • Het probleem is niet opgelost na het volgen van de bovenstaande oplossingen, of geen van bovenstaande oorzaken zijn van toepassing:

   Mogelijk is een van de cameraonderdelen, zoals de beeldsensor of monitor, defect.