Artikel-ID : 00190146 / Laatst gewijzigd : 01/03/2018Afdrukken

Grijze importproducten van buiten de EER en Zwitserland

  Sony is erop gewezen dat diverse detailhandelaren originele producten van Sony importeren van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland voor verkoop aan consumenten in de EER en Zwitserland.  Deze producten zijn veelal bedoeld voor de Amerikaanse of Aziatische markten waar mogelijk verschillende normen en wet- en regelgeving gelden.

  Als u ingezetene van de EER of Zwitserland bent en een product koopt van een van deze detailhandelaren of een product koopt buiten de EER en Zwitserland, wijzen wij u erop dat er risico's kleven aan het kopen van zogeheten 'grijze import'. Een grijze (of parallelle) import kan worden omschreven als een niet-vervalst product dat van buiten de EER en Zwitserland afkomstig is.

  Consumenten uit de EER en Zwitserland komen er wellicht achter dat grijze importproducten niet aan hun verwachtingen voldoen omdat de producten niet zijn geconfigureerd en afgestemd op hun lokale markt. Bijvoorbeeld:

  • Ze hebben mogelijk geen CE-markering die verplicht is volgens de Europese wetgeving en onder andere aangeeft dat het product voldoet aan Europese veiligheidsvoorschriften en daarom kan worden uitgebracht op de Europese markt.
  • Grijze imports vallen niet onder het reparatiebeleid van Sony voor de EER en Zwitserland. Serviceondersteuning valt derhalve niet onder de fabrieksgarantie van Sony*. Dit betekent ook dat er geen garantiedekking is bij een reparatiecentrum in de EER of Zwitserland als een product bij aankomst helemaal niet werkt. Zie de volgende koppeling voor meer informatie over ons garantiebeleid:    
    
  • Het is niet de bedoeling van Sony om grijze importproducten op de markt in de EER en Zwitserland uit te brengen. Dergelijke producten komen dan ook niet in aanmerking om te profiteren van Europese promotieacties.
  • De doos bevat mogelijk geen voeding (adapter/snoer) voor de EER of Zwitserland of bevat voeding die niet afkomstig is van Sony waardoor Sony deze niet op kwaliteit kon controleren.
  • Producten en accessoires die zijn bedoeld voor verschillende landen/regio's zijn onderling mogelijk niet compatibel.

  Vind een erkende Sony-dealer bij u in de buurt via de volgende koppeling:

  * Toeristenmodellen met een garantiekaart voor beperkte garantie vallen mogelijk onder de fabrieksgarantie van Sony, ook als ze buiten de EER en Zwitserland zijn gekocht.