Artikel-ID : 00191984 / Laatst gewijzigd : 15/03/2018Afdrukken

Het alarm van de wekkerradio instellen

De alarminformatie van mijn wekkerradio is gereset.

  Volg deze stappen om het alarm in te stellen:

  Als alarmgeluid kunt u RADIO (radio) of BUZZ (zoemer) kiezen.

  Voordat u het alarm instelt:

  Het alarm instellen

  1. Stel ALARM MODE (Alarmmodus) in op het gewenste alarmgeluid (RADIO of BUZZ (Zoemer)).
   Afbeelding
   De alarmtijd wordt gedurende enkele seconden weergegeven en wordt vervolgens Displayop het display weergegeven. (De tijd wordt niet weergegeven wanneer de schakelaar is ingesteld op OFF (Uit).)
   UIT
  2. Druk op SET ALARM TIME (Alarmtijd instellen) en herhaaldelijk op + of - om de gewenste tijd in te stellen. De alarmtijd wordt op het display weergegeven.
   Alarm
   Bij het instellen van de alarmtijd, knippert alarm op het display.
   Als de alarmtijd is ingesteld, wordt het klokdisplay na een paar seconden weer weergegeven en houdt Alarm op met knipperen en brandt het constant.
   Op de ingestelde tijd gaat de radio aan of klinkt de zoemer met een geleidelijk toenemend volume. (alarm knippert op het display.)

   BELANGRIJK: De huidige datum, tijd en alarminformatie worden gewist als u de stekker uit het stopcontact haalt bij het vervangen van de batterij (CR2032). Sluit het netsnoer van uw wekkerradio aan op een stopcontact wanneer u de batterij vervangt.