Artikel-ID : 00199351 / Laatst gewijzigd : 27/06/2019Afdrukken

De slimme speaker wordt onbedoeld uitgeschakeld

De slimme speaker reageert niet op spraakopdrachten of bediening met gebaren en het lampje licht niet op.

  Als de slimme speaker wordt losgekoppeld van het netwerk of als de netwerkverbinding voor minstens een uur wordt uitgeschakeld, wordt de speaker automatisch uitgeschakeld en verdwijnt de klokweergave.

  Om in te schakelen houdt u de knop DIMMER/RESTART aan de onderzijde van het apparaat ingedrukt.

  [A]: Knop Dimmer/Restart

  Als er zich geen problemen voordoen met de netwerkomgeving, zal de slimme speaker automatisch opnieuw verbinding maken met het netwerk.
  Als dit niet gebeurt, volg dan de volgende stappen om de problemen op te lossen: 

  1. Als u een router gebruikt die automatisch het stroomverbruik verlaagt of die is uitgerust met een eco-modus voor 's nachts, schakelt u deze functie uit.
  2. Als de bovenstaande maatregelen het probleem niet oplossen, koppelt u de netadapter los van de speaker en plaatst u deze vervolgens weer terug.
  3.  Als het probleem hiermee niet is opgelost, houdt u de knop (microfoon dempen) ingedrukt totdat alle vier de statuslampjes oranje branden of knipperen. Hierdoor worden de fabrieksinstellingen van de speaker hersteld.


  Start na deze reset de oorspronkelijke setup (installatie) vanaf het begin op.