Artikel-ID : 00200271 / Laatst gewijzigd : 16/06/2021Afdrukken

Ik kan de systeemsoftware van de camera (firmware) niet bijwerken.

  Controleer het volgende als u de systeemsoftware van de camera (firmware) niet kunt bijwerken.

  Wanneer de update niet start:

  Controleer de items hieronder.

  • Controleer de stroombron.

   Controleer of er voldoende batterijvermogen is of dat de camera goed is aangesloten op de netadapter.
   De update wordt niet gestart als het resterende batterijniveau lager is dan 3 ().
  • Controleer de USB-aansluiting.

   Zorg ervoor dat de camera op de computer is aangesloten met de meegeleverde USB-kabel in de modus Mass Storage (Massaopslag).

   1. Verwijder de USB-kabel uit de computer.
   2. Schakel de camera in en zorg ervoor dat de instelling USB Connect (USB-verbinding) in het cameramenu is ingesteld op Mass Storage (Massaopslag).
   3. Sluit de camera terwijl deze is ingeschakeld aan op de computer met de USB-kabel en open het downloadbestand opnieuw.
   4. Als uw computer meerdere USB-poorten heeft, probeer stappen 1–3 dan opnieuw met een andere USB-poort.
  • Controleer het downloadbestand.

   Zorg ervoor dat het gedownloade bestand het juiste bestand is voor uw camera en uw computer.

   • De downloadbestanden verschillen per camera. De update wordt niet gestart als het downloadbestand niet overeenkomt met het cameramodel.
   • Er zijn verschillende downloadbestanden voor Windows (bestandsextensie .exe) en Mac (bestandsextensie .dmg).

  Wanneer u macOS 10.13 (High Sierra) gebruikt en er een bericht verschijnt dat de bij te werken camera niet kan worden gevonden:

  Voer 'DriverLoader_1013' uit op uw Mac voordat u de camera via USB op de computer aansluit.

  Raadpleeg de volgende pagina voor meer informatie.

  Probeer opnieuw bij te werken nadat u 'DriverLoader_1013' hebt uitgevoerd.

  Wanneer de update niet kan worden voltooid (het camerascherm gaat op zwart, er gebeurt zeker 15 minuten niets, enz.):

  Probeer opnieuw bij te werken door de volgende stappen uit te voeren.

  1. Verwijder de USB-kabel uit de computer.
  2. Verwijder de batterijen en plaats deze na enkele minuten terug.
  3. Start de computer opnieuw op.
  4. Schakel de camera in en zorg ervoor dat de instelling USB Connect (USB-verbinding) in het cameramenu is ingesteld op Mass Storage (Massaopslag).
  5. Sluit de camera terwijl deze is ingeschakeld aan op de computer met de USB-kabel en open het downloadbestand opnieuw.