Artikel-ID : 00199402 / Laatst gewijzigd : 27/06/2019Afdrukken

VRT stopt met DVB-T in december 2018

    Op 1 december 2018 stopt de VRT met het zelf aanbieden van haar netten via de digitale ether, DVB-T. Als alternatief zullen ze vanaf dat moment VRT NU aanbieden. 
    Meer informatie kan u vinden op de VRT informatie-pagina

    Wat is DVB-T?

    DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) is de vorm van digitale televisie die via zendmasten op de grond (terrestrial) wordt doorgegeven.