Artikel-ID : 00205992 / Laatst gewijzigd : 27/06/2019

Toegang via schakelaar

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten of besturingssystemen:

 • Producten: Raadpleeg het gedeelte waarin staat op welke producten en categorieën dit artikel van toepassing is. 
 • Besturingssystemen: Android™ 8.0 Oreo™
   

Met Toegang via schakelaar kunnen mensen met een bewegingsbeperking de tv bedienen door schakelaars aan te sluiten.
In plaats van kleine knoppen op de tv-afstandsbediening kunnen gebruikers met Toegang via schakelaar naar het tv-scherm kijken en daar de gewenste opties selecteren, zoals apps en ingangen door op een knop van een schakelaar te drukken.

OPMERKING: Schakelaars worden verkocht door bedrijven als AbleBet en Enabling Devices. Controleer voor aanschaf de compatibiliteit met uw tv.

 

Schakelaar via USB aansluiten op uw tv

 1. Sluit een schakelaar met USB-aansluiting aan op de USB-poort van uw tv.
 2. Volg de handleiding van de schakelaar voor verder gebruik en aanvullende informatie.
  een afbeelding van een schakelaar met USB-aansluiting

 

Een Bluetooth-schakelaar aansluiten op uw tv

Zet uw Bluetooth-schakelaar in de koppelingsmodus.

 1. Druk op Home op de tv-afstandsbediening.
 2. Selecteer Instellingen rechtsboven in het startscherm en druk op de knop Enter.
 3. Druk op de pijltjestoets omlaag en selecteer de optie Bluetooth-instellingen. Druk vervolgens op de knop Enter.
 4. Druk op de pijltjestoets omlaag om de optie Add device (Apparaat toevoegen) te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
 5. Selecteer uw Bluetooth-schakelaar wanneer deze wordt weergegeven op uw tv en druk op de knop Enter.
 6. De naam van uw schakelaar wordt weergegeven onder Geregistreerde apparaten.
  een afbeelding van een Bluetooth-schakelaar

 

Toegang schakelen inschakelen

Om Toegang schakelen in te stellen, hebt u een computermuis nodig.

 1. Druk op Home op de tv-afstandsbediening.
 2. Selecteer Instellingen rechtsboven in het startscherm en druk op de knop Enter.
 3. Druk op de pijltjestoets omlaag om Toegankelijkheid te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
 4. Druk op de pijltjestoets omlaag om Switch Access (Toegang schakelen) te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
 5. Selecteer Inschakelen en druk vervolgens op de knop Enter.
 6. Selecteer OK en druk vervolgens op de knop Enter.
 7. Wacht tot het venster Switch Access Setup Guide (Installatiegids Toegang schakelen) op uw tv verschijnt.
 8. Sluit een computermuis aan op uw tv en selecteer One switch (Een schakelaar) of Two switches (Twee schakelaars).
 9. Selecteer NEXT (Volgende).
 10. Selecteer Linear scanning (Lineair scannen) of Row-column scanning (Scannen per rij en kolom).
 11. Selecteer NEXT (Volgende).
 12. Druk op een schakelaar om Toegang schakelen te activeren.
 13. Kies uw gewenste scansnelheid uit Langz., Midden, Snel en Gebruiker, en selecteer Volgende.
 14. Test uw instellingen volgens de aanwijzingen op uw tv-scherm.
 15. Kies FINISH (Voltooien).

Door PREVIOUS (Vorige) te selecteren, keert u terug naar de vorige pagina waar u uw instellingen kunt wijzigen.

 

OPMERKING: De werking wordt niet gegarandeerd voor alle schakelaars.

 


*Android TV is een handelsmerk van Google LLC; Oreo is een handelsmerk van de Mondelez International, Inc.-groep.