Artikel-ID : 00205851 / Laatst gewijzigd : 27/06/2019Afdrukken

Audio en video van een HDMI-apparaat worden niet afgespeeld op mijn tv wanneer mijn AV-ontvanger in de stand-bymodus staat

    Als u wilt genieten van de audio en video van aangesloten apparaten, ook wanneer deze niet zijn ingeschakeld, dient u de instellingen van de ontvanger als volgt te wijzigen:

    • Open het menu <HDMI> en stel CTRL.HDMI in op CTRL ON
    • Zet vervolgens STBY.THRU op ON (Aan) of AUTO.