Artikel-ID : 00238849 / Laatst gewijzigd : 22/01/2020Afdrukken

Tijdens de eerste configuratie wordt via een dialoogvenster gevraagd om toegang tot de huidige locatiegegevens in te schakelen

    Om de functies van Google-apps te verbeteren, wordt u bij aanschaf van een nieuwe tv gevraagd om het delen van locatiegegevens te bevestigen. Als u een vorige Android™-versie hebt gebruikt en toegang tot uw locatie voor alle Google Apps hebt uitgeschakeld, wordt het volgende bericht weergegeven tijdens de eerste configuratie: 'In een eerdere versie van Android heeft u toegang tot uw locatie uitgeschakeld voor alle Google Apps. Wilt u deze toegang weer inschakelen?

    Als u ermee instemt locatie-informatie te delen met Google Apps, selecteert uJa.

    *Google en Android zijn handelsmerken van Google LLC.