Artikel-ID : 00268451 / Laatst gewijzigd : 08/08/2023Afdrukken

Gedownloade apps op een tv verplaatsen naar een USB-opslagapparaat

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  U kunt de gedownloade apps naar een USB-opslagapparaat verplaatsen om de beschikbare geheugenruimte op uw Android TV™ te vergroten (bepaalde reeksen van Android TV's).

  Voor u begint

  • WAARSCHUWING! Als u een USB-opslagapparaat formatteert, worden alle daarin opgeslagen gegevens verwijderd. Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u het opslagapparaat gaat formatteren.

  • Als u deze procedure uitvoert, wordt het USB-geheugenapparaat geformatteerd voor exclusief gebruik met de tv. Mogelijk kunt u het geheugenapparaat niet meer gebruiken met een computer of andere apparaten.
  • Sommige apps kunnen niet naar een USB-opslagapparaat worden verplaatst.

  Gedownloade apps verplaatsen

  1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op de tv.
  2. Druk op de knop HOME van de meegeleverde afstandsbediening.
  3. Kies het pictogram Settings (Instellingen) of Instellingenpictogram.
  4. Kies onder de categorie TV de optie Storage & reset (Opslag en reset).
  5. Kies de naam van het USB-opslagapparaat.
  6. Kies Format as device storage (Formatteren als apparaatopslag) of Erase & format as device storage (Wissen en formatteren als apparaatopslag).
  7. Nadat het formatteren is voltooid, drukt u op HOME.
  8. Selecteer Settings (Instellingen).
  9. Selecteer Apps.
  10. Kies de app die u naar het USB-opslagapparaat wilt verplaatsen.
  11. Kies het USB-opslagapparaat in de gebruikte opslag.
   • De app wordt verplaatst naar het USB-geheugenapparaat.
   • Herhaal stappen 7 - 11 om een andere app naar het USB-opslagapparaat te verplaatsen.

  *Android TV is een handelsmerk van Google LLC.