Artikel-ID : 00230161 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Het geluid is vertraagd of het beeld en geluid lopen niet synchroon. (LSPX-S2)

  Vanwege de eigenschappen van draadloze Bluetooth-technologie treedt er een lichte vertraging op aan de ontvangstzijde in vergelijking met de verzendende zijde
  . Met name bij het ontvangen van geluid van een video kan het geluid langzamer zijn dan het beeld.

  OPMERKING: onder de volgende omstandigheden kan er ook een lichte vertraging optreden:

  • Bij gebruik van de functie Speaker Add (Speaker toevoegen)
  • Bij gebruik van de functie Wireless Stereo (Draadloze stereo)
  • Als er een apparaat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de speaker
  • Bij het bekijken van een video met LDAC