Artikel-ID : 00227161 / Laatst gewijzigd : 07/09/2023Afdrukken

Ik heb niet "OK Google" gezegd, maar de Google Assistent werd toch actief

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als "OK Google" bijvoorbeeld van de TV afkomt tijdens een reclame, kan de geïntegreerde microfoon van de TV hierop reageren. Druk op de knop BACK (Terug) op de afstandsbediening om de status Google Assistant gereed te annuleren.

  Controleer de instelling van de TV-positie

  Volg de onderstaande stappen om de instelling TV position (TV-positie) te controleren:

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop HOME (Start).
  2. Selecteer  Instellingen.
  3. Selecteer Sound (Geluid), of selecteer Display & Sound (Weergave en geluid) en daarna Sound (Geluid).
  4. Kies TV-positie.
  5. Kies Tafelstandaard of Muurbevestiging.

  OPMERKING: Google Assistent kan ook worden ingeschakeld als er "OK Google" wordt gezegd in een TV-uitzending indien de instelling Accessibility (Screen Reader / Talkback) (Toegankelijkheid (Screen Reader of Talkback)) is ingeschakeld


  De functie Screen Reader of TalkBack stoppen

  Volg de onderstaande stappen om de functie Screen Reader of TalkBack te stoppen.

  1. Druk op de afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer  Instellingen.
  3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Selecteer Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) → Accessibility (Toegankelijkheid) → Screen reader of TalkBack.
   • Selecteer Accessibility (Toegankelijkheid) → Screen reader of TalkBack.
  4. Stel Enable (Inschakelen) in op Off (Uit).