Artikel-ID : 00226974 / Laatst gewijzigd : 28/11/2022Afdrukken

Mijn Amazon Alexa — Sorry, the device is offline (het apparaat is offline) — herkent de Soundbar niet

  Als u op uw apparaat met Amazon Alexa™ de melding Sorry, the device is offline (het apparaat is offline) ziet wanneer u muziek naar uw Soundbar probeert te streamen, moet u het volgende controleren:

  • Controleer of de Soundbar verbinding heeft met internet.
   • Kies OpstellingSetup (Installatie) > Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) > Network Settings (Netwerkinstellingen) > Network Connection Status (Netwerkverbindingsstatus).
     
  • Als Network/Bluetooth Standby (Netwerk/Bluetooth stand-by) is ingesteld op Off (Uit), verandert u dit in On (Aan).
   • Kies OpstellingSetup (Installatie) > Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) > System Settings (Systeeminstellingen) > Network/Bluetooth Standby (Netwerk/Bluetooth stand-by) > On (Aan).
     
  • Voer een power-reset uit.
   • Schakel de Soundbar uit.
   • Haal het netsnoer uit het stopcontact en wacht één minuut.
   • Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel de SoundBar in.