Artikel-ID : 00230582 / Laatst gewijzigd : 05/08/2019

Kan het aangesloten mobiele apparaat niet bedienen via de headset.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Dit probleem kan worden veroorzaakt door een tijdelijke belasting van het interne systeem van uw hoofdtelefoon.
Schakel het mobiele apparaat en de hoofdtelefoon uit en weer in.