Artikel-ID : 00230582 / Laatst gewijzigd : 01/11/2021Afdrukken

Kan het aangesloten mobiele apparaat niet bedienen via de headset.

    Dit probleem kan worden veroorzaakt door een tijdelijke belasting van het interne systeem van uw hoofdtelefoon.
    Schakel het mobiele apparaat en de hoofdtelefoon uit en weer in.