Artikel-ID : 00238624 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

Geluid uit de headset loopt achter bij het beeld.

    Vanwege de eigenschappen van de draadloze Bluetooth® -technologie kan er bij de audioweergave vertraging optreden wanneer u video's kijkt. Er treedt ook een kleine vertraging bij de ontvanger bij het telefoneren of het afspelen van muziek.