Artikel-ID : 00248195 / Laatst gewijzigd : 29/10/2021Afdrukken

WebLink geeft een fout weer of er is geen USB-aansluiting gedetecteerd

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als de WebLink-functie niet kan worden gebruikt, controleert u het volgende.

  Wordt een van de onderstaande fouten weergegeven?

  • USB-apparaat niet ondersteund. Ga voor meer informatie over de compatibele apparaten naar de ondersteuningssite op de laatste pagina van de meegeleverde handleiding
  • USB-apparaat niet ondersteund

  Installeer de app WebLink Host op uw smartphone vanaf de website van Abalta.
  Als u de app WebLink Host al hebt geïnstalleerd, start u uw smartphone opnieuw op en sluit u de USB-kabel opnieuw aan.
   


  U ziet een foutmelding van WebLink op het scherm van de hoofdunit

  Bevestig de betekenis van het bericht op de website met veelgestelde vragen van Abalta WebLink.
   


  Gebruikt u een iPhone en kan de USB-verbinding niet worden gedetecteerd?

  Als de iPhone is vergrendeld, kan de USB-aansluiting niet worden gedetecteerd.
  Ontgrendel uw iPhone om dit op te lossen. 
   


  Gebruikt u een iPhone en ziet u deze fout?

  • 'Een met WebLink compatibele app hervatten om door te gaan' wordt weergegeven tijdens het gebruik van de WebLink-app

  Houd de app Web Link Host op de voorgrond van het scherm terwijl u de functie WebLink gebruikt.


  Weblink verbreekt steeds de verbinding sinds de iPhone is bijgewerkt naar iOS 15

  De Weblink-verbinding kan verloren gaan als gevolg van een compatibiliteitsprobleem tussen iOS 15 en de app WebLink Host. U vindt meer informatie op de website met veelgestelde vragen van Abalta WebLink.