Artikel-ID : 00238780 / Laatst gewijzigd : 13/04/2023Afdrukken

Er treedt ruis op wanneer de knop afspelen/onderbreken wordt ingedrukt.

    Omdat de functie Vinyl Processor (Lp-processor) een instelling voor geluidskwaliteit is die de akoestische kenmerken van lp's (analoog) reproduceert, kan het volgende optreden wanneer deze functie is ingeschakeld in het scherm Sound adjustment (Geluidsaanpassing).

    • Bij het afspelen van audio hoor ik ruis, zelfs als de afgespeelde audio 'stil' is.
    • Ruis is hoorbaar wanneer er op de knop afspelen/onderbreken wordt gedrukt.
    • Ruis is hoorbaar wanneer de functie Vinyl Processor (Lp-processor) is in- of uitgeschakeld. 

    Als u zich zorgen maakt over ruis, raden we aan de functie Vinyl Processor (Lp-processor) niet te gebruiken.