Artikel-ID : 00238821 / Laatst gewijzigd : 14/03/2023Afdrukken

Na het ontkoppelen van de Walkman en het Bluetooth-audioapparaat, lukt het koppelen niet meer

    U kunt dit oplossen door de Bluetooth-instelling van de Walkman snel uit en weer in te schakelen:

    1. Veeg op het scherm Start tweemaal omlaag op de statusbalk of veeg met twee vingers omlaag op de statusbalk.
    2. Tik in het vensterQuick Settings (Snel-instellingen) op het pictogram Bluetooth en schakel de functie vervolgens uit en weer in.