Artikel-ID : 00242960 / Laatst gewijzigd : 16/03/2020Afdrukken

Ik kan de zijsensor niet gebruiken wanneer de kap is aangebracht

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Volg de onderstaande stappen om de functie 'Bediening aan de binnenkant van het scherm' van uw mobiele apparaat in te schakelen om zijsensor te gebruiken terwijl de kap is bevestigd.

    1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen) → Display (Beeldscherm) → Advanced (Geavanceerd) → Side sense (Zijsensor) → Configure touch position (Aanraakpositie configureren).
    2. Selecteer Manual (Handmatig) en tik op de schakelaar naast 'Operate on inner edge of screen' (Bediening aan de binnenkant van het scherm) om de functie in te schakelen.