Artikel-ID : 00251198 / Laatst gewijzigd : 22/10/2021Afdrukken

Timer aan (de tv op een bepaald tijdstip inschakelen)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten en besturingssystemen (OS Android 9.0).
  Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'Toepasselijke producten en categorieën' en lees het artikel Welke versie van het Android™-besturingssysteem is geïnstalleerd op mijn Android TV™?.

  Uw tv wordt op een bepaald tijdstip automatisch ingeschakeld met de functie On timer (Timer aan). Wakker worden met uw favoriete ochtendnieuwsprogramma is een voorbeeld van het handige gebruik van deze functie. Met de functie On timer (Timer aan) kunt u de tv ook na een bepaalde tijdsduur automatisch uitschakelen, zodat u uw huis kunt verlaten zonder de tv uit te schakelen.

  We raden u aan de functie Screen reader (Schermlezer) te gebruiken om de functie On timer (Timer aan) in te stellen.

  De functie On timer (Timer aan) instellen

  1. Druk op de knop HOME op de tv-afstandsbediening.
  2. Selecteer Timers en druk vervolgens op de knop Enter.
  3. Houd de pijltjestoets omhoog ongeveer drie seconden ingedrukt en houd de pijltjestoets naar rechts ongeveer twee seconden ingedrukt om Settings (Instellingen) te selecteren. Druk vervolgens eenmaal op de pijltjestoets naar links om het pictogram Timers te selecteren.
  4. Wanneer u Timers hoort, drukt u op de knop Enter.
  • Het menu Timers telt in totaal zeven instellingen: On timer/Timer (Timer aan),Day (Dag), Time (Tijd), Duration (Duur), Inputs (Invoer), Channel (Zender) enVolume setup/TV on volume (Volume-instellingen/tv op volume).
  • U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in Day (Dag), Time (Tijd), Duration (Duur), Inputs (Invoer), Channel (Zender) enVolume setup/TV on volume (Volume-instellingen/tv op volume) als u de instelling On timer/Timer (Timer aan) inschakelt. 

  On timer/Timer (Timer aan/Timer)

  Day (Dag)

  Time (Tijd)

  Duration (Duur)

  Inputs (Invoer)

  Channel (Zender)

  Volume setup / TV on volume (Volume-instellingen/tv op volume)

  Opmerkingen:

  • Er zijn meerdere instellingen niet beschikbaar voor de functie On timer (Timer aan).
  • De functie Reminder (Herinnering) kan maximaal 18 tv-programma's onthouden.