Artikel-ID : 00254477 / Laatst gewijzigd : 29/12/2020Afdrukken

Wat is de hulpfunctie gammaweergave?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    De hulpfunctie gammaweergave dient als richtlijn voor het bereiken van de juiste helderheid tijdens het fotograferen. Wanneer de hulpfunctie gammaweergave wordt gebruikt terwijl Target Display (Doelweergave) is ingesteld op HDR (HLG) in de modus Custom (Aangepast), wordt het onderwerp weergegeven met de juiste helderheid, zelfs tijdens het maken van opnamen.