Artikel-ID : 00254468 / Laatst gewijzigd : 26/10/2021Afdrukken

Welke accessoires kunnen op de MI-schoen worden aangesloten?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Raadpleeg voor meer informatie de Systeemconfiguratie in de handleiding. De informatie is beschikbaar op pagina 3.