Artikel-ID : 00256230 / Laatst gewijzigd : 25/01/2021Afdrukken

Wanneer de batterij en/of de netadapter worden losgekoppeld, worden de datum en de verschillende instellingen van menu-items niet opgeslagen en worden de fabrieksinstellingen hersteld

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    De fabrieksinstellingen kunnen worden hersteld als de batterij en/of de netadapter worden losgekoppeld voordat de camera volledig wordt uitgeschakeld. Schakel de camcorder uit en wacht tot het aan/uit-lampje niet meer brandt voordat u de batterij en/of de netadapter loskoppelt.

    Als de instellingen niet worden opgeslagen, zelfs als de camcorder op de juiste manier is uitgeschakeld zoals hierboven vermeld, is de ingebouwde oplaadbare batterij voor het interne geheugen mogelijk volledig ontladen. Probeer de ingebouwde oplaadbare batterij op te laden. Neem contact op met de klantenservice van Sony als het probleem zich blijft voordoen.