Artikel-ID : 00254338 / Laatst gewijzigd : 29/12/2020Afdrukken

Is het mogelijk de interne ND-filters te gebruiken bij het fotograferen van de zon?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Maak met de camcorder geen opnamen direct in de richting van de zon. Als u dat wel doet, kan er brand of een defect ontstaan.