Artikel-ID : 00257894 / Laatst gewijzigd : 25/02/2021Afdrukken

De camcorder is via HDMI aangesloten op een TV, maar het beeld verschijnt niet.

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    De camcorder detecteert HDMI-signalen niet automatisch. Pas de instelling handmatig aan volgens de specificaties van de TV.