Artikel-ID : 00256220 / Laatst gewijzigd : 25/01/2021Afdrukken

LUT-bestanden kunnen niet worden geïmporteerd

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Sla de LUT-bestanden op in de gespecificeerde map op de geheugenkaart in sleuf B.

    Raadpleeg voor meer informatie de sectie Shooting with the Desired Look (Opnamen maken met de gewenste uitstraling) in de handleiding.