Artikel-ID : 00256248 / Laatst gewijzigd : 26/01/2021Afdrukken

*.ALL-bestanden kunnen niet worden opgeslagen

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    *.ALL-bestanden worden opgeslagen op de geheugenkaart in sleuf B, dus controleer of er een geheugenkaart in sleuf B is geplaatst.