Artikel-ID : 00257421 / Laatst gewijzigd : 23/04/2021Afdrukken

De tv instellen om een 4K 120Hz-signaal van een ander apparaat te ondersteunen.

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    U moet het HDMI-signaalformaat van de tv instellen op Verbeterde indeling om uw bronapparaat de 4K 120Hz-capaciteit van de tv te laten herkennen.

    Opmerking: Zorg ervoor dat uw apparaat is aangesloten op de HDMI 3- of HDMI 4-ingang van de tv met behulp van de meegeleverde Certified Premium HDMI-kabel.

    De Indeling HDMI-signaal instellen op Verbeterde indeling