Artikel-ID : 00254074 / Laatst gewijzigd : 30/11/2020Afdrukken

X-bevestigingsaccessoire voor PS4

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  De X-bevestiging van Sony is een accessoire dat is ontworpen om onderweg te gamen. U plaatst uw telefoon en PS4-controller in deze bevestiging, zodat u beschikt over nauwkeurige input terwijl u een game speelt met behulp van de Remote Play-app.

  PS4 Remote Play inschakelen vanaf hetzelfde netwerk

  1. Download de PS4 Remote Play-app
  2. Maak verbinding met de PS4 via de app. Zorg ervoor dat uw telefoon en PS4 met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
  3. Wacht even tot uw telefoon aan de PS4 is gekoppeld.

  PS4 Remote Play inschakelen vanaf een ander netwerk

  Met de Remote Play-app kunt u ook van buiten uw huis toegang krijgen tot de PS4 om te gamen. U moet drie wijzigingen aanbrengen op de PS4 om deze functie te kunnen gebruiken.

  1. Schakel externe toegang in op de PS4.
  2. Stel de PS4 in als primaire PS4
  3. Sta toe dat Remote Play de PS4 inschakelt wanneer deze in de ruststand staat.

  Externe toegang tot de PS4 mogelijk maken

  • Zet de PS4 aan.
  • Ga naar Settings (Instellingen) → Remote Play Connection Settings (Verbindingsinstellingen voor Remote Play).
  • Schakel het selectievakje Enable Remote Play (Remote Play inschakelen) in.

  De PS4 instellen als primaire PS4

  • Ga naar Settings (Instellingen)→ PlayStation Network/Account Management (Beheer PlayStation Netwerk/account) → Activate as Your Primary PS4 (Instellen als primaire PS4).
  • Selecteer Activate (Activeren).

  Remote Play toestaan om een PS4 in ruststand in te schakelen

  • Ga naar Settings (Instellingen) → Power Save Settings (Instellingen voor energiebesparing) → Set Features Available in Rest Mode (Functies instellen die beschikbaar zijn in de ruststand).
  • Schakel Stay Connected to the Internet (Verbinding met internet behouden) en Enable Turning on PS4 from Network (PS4 inschakelen vanaf netwerk toestaan) in.