Artikel-ID : 00261543 / Laatst gewijzigd : 25/07/2022Afdrukken

Waarom wordt het scherm Home (Start) altijd weergegeven wanneer ik de tv inschakel?

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Dit komt doordat Power on behaviour (Gedrag bij inschakelen) staat ingesteld op Home screen (Startscherm). U kunt het opstartgedrag van de tv wijzigen bij Last input (Laatste invoer) als u liever wilt dat de tv wordt ingeschakeld met de laatst bekeken tv-zender of externe ingang.

  1. Druk op de afstandsbediening op Quick Settings (Snelle instellingen).
  2. Selecteer Power on behaviour (Gedrag bij inschakelen).
  3. Selecteer het Google TV Home-scherm (Startscherm) of Last used input (Meest recent gebruikte ingang).

  Opmerkingen:

  • Als de tv binnen 30 seconden na de vorige uitschakeling wordt ingeschakeld, start de tv met de laatst weergegeven app, ongeacht de instelling Power on behaviour (Gedrag bij inschakelen).
  • Als de tv wordt uitgeschakeld terwijl het scherm Home (Start) of een ander appscherm wordt weergegeven (behalve tv-zenders en externe ingangen), wordt de tv gestart met het scherm Home (Start), ongeacht de instelling Power on behaviour (Gedrag bij inschakelen).