Artikel-ID : 00270961 / Laatst gewijzigd : 14/12/2021Afdrukken

SAR en koptelefoon

    Wat is SAR?

    SAR (Specific Absorption Rate) meet de hoeveelheid radiofrequentie (RF) die door het menselijk hoofd of lichaam wordt geabsorbeerd bij gebruik van een draadloos apparaat. SAR wordt gemeten in watt per kilogram (W/kg) en wordt gebruikt in richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequenties. Apparaten die met een zeer laag RF-vermogen uitzenden, zullen voldoen aan het energiezuinige niveau dat is gedefinieerd naar Europese en internationale normen, waarvoor SAR-metingen niet vereist zijn.

    Geldt dit ook voor mijn draadloze koptelefoon?

    De koptelefoons van Sony zenden gegevens uit met behulp van energiezuinige technologieën (bijv. zwakke Bluetooth®-signalen). Vanwege het lage RF-niveau zijn dergelijke apparaten vrijgesteld van SAR-metingen en is de SAR-waarde niet beschikbaar.

    De naleving van de richtlijnen met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF) wordt gewaarborgd door de betreffende Europese of internationale normen toe te passen. De CE-markering op uw koptelefoon geeft aan dat het apparaat voldoet aan de toepasselijke wetgeving, inclusief de essentiële eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid.