Artikel-ID : 00274174 / Laatst gewijzigd : 20/01/2022Afdrukken

Het rode ledlampje op de MDR-RF895RK-oplader blijft branden

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    De MDR-RF895RK-koptelefoon heeft zeven tot negen uur nodig om volledig op te laden. Gedurende deze tijd blijft het rode ledlampje op de zender branden. Het rode ledlampje voor opladen op de zender geeft niet het laadniveau van de batterij weer, maar is bedoeld om aan te geven dat de zender zich in een oplaadcyclus bevindt. Daarom brandt het rode ledlampje opnieuw zeven tot negen uur telkens wanneer de koptelefoon wordt verwijderd en weer op de zender wordt geplaatst. Het betekent ook dat zelfs een zacht stootje tegen de koptelefoon wanneer deze op de zender is geplaatst, ertoe kan leiden dat een of beide contactpinnen worden bewogen en dat de oplaadcyclus technisch opnieuw start.