Artikel-ID : 00294088 / Laatst gewijzigd : 13/07/2023Afdrukken

Het geluid is te zacht of de bas is niet hoorbaar

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Als er omgevingsgeluid of een andere speaker in de buurt is, kan de functie Ambient Noise Sensing (Omgevingsgeluiddetectie) worden geactiveerd waardoor het geluid/de lage tonen te zacht is/zijn. U kunt de functie Ambient Noise Sensing (Omgevingsgeluiddetectie) uitschakelen met de app Sony | Music Center of de speakerknop. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.

    Tip: Wanneer de functie Ambient Noise Sensing (Omgevingsgeluiddetectie) is geactiveerd, detecteert de speaker ruis rond de speaker tijdens het afspelen van muziek. Deze functie helpt het stroomverbruik te verlagen en de batterij te sparen door basgeluiden weg te nemen die moeilijk hoorbaar zouden worden door het omgevingsgeluid.