Artikel-ID : 00282379 / Laatst gewijzigd : 22/09/2022Afdrukken

De INZONE-koptelefoon koppelen met de INZONE USB-zender

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als uw INZONE-koptelefoon of USB-zender is vervangen, moet u de koptelefoon opnieuw met de USB-zender koppelen:

  1. Houd de aan-uitknop op de headset ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt en schakel de headset uit.
  2. Zet de schuifschakelaar van de USB-zender op 'PC' en sluit deze aan op een computer.
  3. Houd de knop Verbinden op de USB-zender minstens 5 seconden ingedrukt.

  1. Het lampje van de USB-zender knippert herhaaldelijk twee keer wit.
  2. Zet de headset aan en houd de aan-uitknop ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt om de headset in te schakelen.
  3. U moet een audiosignaal horen dat bevestigt dat de verbinding tussen de zender en de koptelefoon is voltooid. De USB-zender stopt met knipperen en moet continu branden om aan te geven dat de koppelingsprocedure is voltooid.
  4. U kunt uw koptelefoon uitschakelen en de USB-zender verwijderen om te voltooien.