Artikel-ID : 00292160 / Laatst gewijzigd : 13/11/2023Afdrukken

Kan geen apparaat registreren in de Home Entertainment Connect-app.

  Oorzaak en tijdelijke oplossingen

  • Als u geen toestemming hebt gegeven voor het Bluetooth-koppelverzoek, keur het verzoek dan goed.
   Afhankelijk van de smartphone wordt het bericht met het verzoek mogelijk alleen weergegeven bij de meldingen.
  • Als het aantal apparaten dat aan de smartphone is gekoppeld het maximum heeft bereikt, verwijdert u de minst noodzakelijke apparaten en probeert u opnieuw te koppelen.
  • Als u een geregistreerd apparaat opnieuw initialiseert, verwijdert u de bestaande koppelingsgegevens van de smartphone en probeert u opnieuw te koppelen.

  De koppelingsgegevens verwijderen

  De volgende beschrijvingen zijn slechts voorbeelden. Raadpleeg de handleiding van de smartphone voor meer informatie over de instellingen op de smartphone.

  • Android
   1. Veeg omlaag op het scherm en tik op het Bluetooth-pictogram om de Bluetooth-functie op ON (Aan) te zetten.
   2. Kies Settings (Instellingen) → Device connection (Apparaatverbinding).
   3. Selecteer in de lijst Previously connect devices (Eerder aangesloten apparaten) rechts van LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) het Instellingen-pictogram.
   4. Selecteer Forget (Vergeten) → Forget device (Apparaat vergeten).
  • iOS
   1. Kies Settings (Instellingen) → Bluetooth om de Bluetooth-functie op ON (Aan) te zetten.
   2. Rechts van LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) selecteert u het Informatie-pictogram.
   3. Selecteer Forget this Device (Dit apparaat vergeten).

  Tip: Als LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) en de modelnaam van het apparaat worden weergegeven in de lijst Previously connected devices (Eerder aangesloten apparaten), verwijdert u beide.