De omslagontwerpafbeeldingen van de nummers die zijn overgedragen naar een Walkman® worden niet weergegeven.

  Oorzaak:

  Als de omslagontwerpafbeeldingen van nummers die zijn overgedragen naar een Walkman niet worden weergegeven, is het waarschijnlijk dat de overgedragen nummers de WAV-indeling hebben.Een Walkman kan de omslagontwerpafbeeldingen van nummers in WAV-indeling niet registreren.

  Corrigerende handeling:

  Wanneer u de omslagontwerpafbeeldingen van nummers die zijn overgedragen naar een Walkman wilt registreren, converteert u het bestand naar een andere indeling dan de WAV-indeling en brengt u het bestand vervolgens over naar de Walkman.
  Voer de volgende controleprocedure uit.

  1. Klik op (Menu) in de linkerbovenhoek van het scherm, en selecteer daarna [Instellingen] in het menu [Tools].
  2. Wanneer het venster [Instellingen] wordt weergegeven, klikt u op [Apparaatoverdracht] in het linkerdeelvenster van het venster [Instellingen].
  3. Selecteer [Overdracht automatisch toewijzen] onder [Overdrachtsmodus], en selecteer daarna de gewenste bitsnelheid.
  4. Selecteer [Overdracht automatisch toewijzen] onder [Overdrachtsmodus], en klik daarna op [v] om de gewenste bitsnelheid te selecteren in de vervolgkeuzelijst [Conversie bitsnelheid].
  5. Klik op [OK] om het venster te sluiten.
  6. Verzeker u ervan dat de nummers zijn overgedragen naar de Walkman en de omslagontwerpafbeelding wordt weergegeven.

  Als de omslagontwerpafbeelding niet wordt weergegeven, zelfs niet nadat de bovenstaande bediening is uitgevoerd, voert u de volgende controleprocedure uit.

  1. Selecteer een categorie onder [Mijn bibliotheek] op de zijbalk.
  2. Selecteer het nummer of album waarvoor u nummerinformatie wilt verkrijgen in de lijst met nummers.
  3. Klik op [Menu] in het rechterdeelvenster van het venster en selecteer daarna [Eigenschappen].
  4. Nadat het venster [Eigenschappen] wordt weergegeven, klikt u op [Omslagdesign].
  5. Klik op [Converteer omslagdesign].
  6. Klik op [OK] om het venster te sluiten.
  7. Verzeker u ervan dat de nummers zijn overgedragen naar de Walkman en de omslagontwerpafbeelding wordt weergegeven.