Artikel-ID : S700024368 / Laatst gewijzigd : 30/10/2012Afdrukken

Windows 8 - Bluetooth inschakelen

  Bluetooth inschakelen


  1. Geef de Charms-balk weer door de cursor in de rechterbovenhoek of rechterbenedenhoek te plaatsen
  2. Select “Settings” (Instellingen)
  3. Selecteer “Change PC settings” (Pc-instellingen wijzigen)
  4. Selecteer de categorie “Wireless” (Draadloos)
  5. Klik op de schakelaar om Bluetooth in te schakelen