Artikel-ID : S700024478 / Laatst gewijzigd : 16/04/2019

Wanneer ik mijn tablet in de houder zet, wordt automatisch een toepassing geopend


    Wanneer ik mijn tablet in de houder zet, wordt automatisch een toepassing geopend


    Wanneer u uw tablet voor het eerst in de houder zet, wordt u gevraagd te kiezen welke toepassing u wilt starten bij gebruik van de houder. Als u [Standaard gebruiken voor deze handeling] aanvinkt en een toepassing selecteert, zal de geselecteerde toepassing de volgende keer dat u uw tablet in de houder plaatst starten.

    Om de standaardinstelling te herstellen, tikt u op [ Apps] - [ Instellingen] - [Toepassingen] - [Toepassingen beheren]
    - (de toepassing die is geselecteerd om automatisch van start te gaan). Tik op [Standaardinstellingen wissen] op het weergegeven toepassingenbeheerscherm. De instelling wordt gewist.