Artikel-ID : 00112280 / Laatst gewijzigd : 25/03/2024Afdrukken

Ik kan mijn Bluetooth-koptelefoon of -speakers niet koppelen met mijn computer, of er klinkt geen geluid, zelfs niet als het koppelen met Bluetooth is gelukt

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  In dit artikel bespreken we een aantal stappen voor het oplossen van twee problemen met het koppelen van uw koptelefoon aan een Windows-computer of Mac:

  1. U kunt uw Bluetooth-koptelefoon (of -speaker) niet koppelen met de Windows-computer of Mac
  2. Uw Bluetooth-koptelefoon of -speaker is gekoppeld, maar er wordt geen geluid weergegeven (klik of tik om naar de sectie te gaan)

  Uw Bluetooth-koptelefoon koppelen

  Lees de volgende twee artikelen voordat u begint als u niet zeker weet hoe u het volgende doet:


  Ik kan mijn koptelefoon niet koppelen, of mijn koptelefoon staat niet in de Bluetooth-lijst van de computer

  Bluetooth-checklist

  We weten dat checklists niet altijd leuk zijn, maar controleer het volgende:

  1. Uw koptelefoon staat in de Bluetooth-koppelmodus. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, vooral bij koptelefoons of speakers die geen speciale Bluetooth-knop hebben.
   Als u de koptelefoon inschakelt, betekent dit niet dat de Bluetooth-koppelmodus is geactiveerd. Laad ze ook op als de batterij bijna leeg is, omdat de Bluetooth-koppeling hierdoor kan worden uitgeschakeld.
  2. Een nieuw apparaat kan uw koptelefoon niet vinden als deze al is aangesloten op een ander apparaat. Sommige modellen hebben een multipoint-aansluiting (dit betekent dat ze verbinding kunnen maken met meerdere apparaten tegelijk). Maar Bluetooth-apparaten hebben dit niet: ze maken alleen snel verbinding met een apparaat dat ze al kennen, zoals uw smartphone. Als ze zijn verbonden met een ander apparaat, vindt u ze mogelijk niet in het Bluetooth-menu. Schakel Bluetooth uit op uw telefoon voor de zekerheid.
  3. Bluetooth moet zijn geactiveerd op uw computer of Mac. Uw Windows-computer of Mac zou u moeten waarschuwen dat Bluetooth niet is ingeschakeld. U kunt de stappen voor Windows en Mac hier bekijken:

  Ziet u uw koptelefoon nog steeds niet? Als uw Bluetooth-koptelefoon niet wordt weergegeven, zijn hier 4 oplossingen voor:

  Als u de Bluetooth-checklist hebt ingevuld, volgt u de volgende stappen:

  1. Werk uw koptelefoon bij met de nieuwste software. Met de Sony Headphones Connect-app houdt u uw koptelefoon up-to-date.
  2. U kunt Bluetooth op uw computer UIT- en weer INSCHAKELEN om de Bluetooth-zoeklijst te vernieuwen.
  3. Initialiseer uw koptelefoon. 'Initialiseren' betekent dat de fabrieksinstellingen worden hersteld. Als u dit doet, worden alle koppelingsgegevens gewist en wordt uw koptelefoon automatisch in de Bluetooth-koppelmodus gezet. U vindt de procedure voor uw Sony-koptelefoon in de producthandleiding.
  4. Controleer of u de nieuwste software op uw MacBook hebt geïnstalleerd of dat u de nieuwste Bluetooth-drivers op uw Windows-computer hebt geïnstalleerd.
   • De fabrikant van uw computermerk kan de nieuwste Bluetooth-drivers beschikbaar stellen op de ondersteuningswebsite.

  Mijn Bluetooth-koptelefoon is aangesloten, maar er komt geen geluid uit de Windows- of Mac-computer.

  Hebt u uw koptelefoon aangesloten maar hoort u niets? Meestal heeft dit te maken met de audio-instelling van het uitgangsapparaat van uw computer of Mac, of met de app die u gebruikt.

  1. Standaard afspeelapparaat
   Uw Mac of Windows-pc heeft de speakers als standaard afspeelapparaat. U kunt het uitgangsapparaat wijzigen in de geluidsinstellingen:
  2. App-specifieke instellingen
   Sommige apps hebben specifieke uitgangsinstellingen voor audio (bijv. apps voor audio streaming of voor online vergaderingen). Deze apps kunnen alsnog de speakers als standaard selecteren. Controleer de audio-instellingen van de app om te bevestigen dat uw koptelefoon is geselecteerd als het primaire afspeelapparaat. Hoe meer aangesloten uitgangsapparaten zich in de buurt bevinden (bijv. koptelefoons, tv's of meerdere smart speakers), hoe groter de kans dat er van uitgangsapparaat wordt gewisseld.