Artikel-ID : 00068164 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Wat is het wachtwoord om een koppeling met een ander Bluetooth-apparaat tot stand te brengen?

    Afhankelijk van de Bluetooth-apparaten die verbinding maken, verschijnt tijdens de koppeling een scherm waarop u een wachtwoord moet ingeven. De code om dit product met een ander Bluetooth-apparaat te koppelen is 0000 (vier nullen).

    BELANGRIJK: Dit product kan niet worden gekoppeld met een Bluetooth-apparaat dat een ander wachtwoord gebruikt.

    OPMERKING:Afhankelijk van het andere Bluetooth-apparaat kan het wachtwoord toegangscode, PIN-code, PIN-nummer of code worden genoemd.