Artikel-ID : 00162996 / Laatst gewijzigd : 06/07/2023Afdrukken

Een Bluetooth-hoofdtelefoon koppelen met een smartphone

  Bluetooth-verbinding via NFC (Near Field Communication) 

  Door een NFC-compatibel apparaat dicht bij het N-logo op de hoofdtelefoon te houden, worden de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat met elkaar gekoppeld en verbonden via Bluetooth.
  Dit proces vereenvoudigt het koppelen via Bluetooth aanzienlijk:
   

  1. Ontgrendel het scherm van uw mobiele apparaat.
  2. Controleer of de NFC-functie op het mobiele apparaat is ingeschakeld
   (Ga naar Settings (Instellingen) — more (meer) — NFC)
  3. Houd het mobiele apparaat dicht bij het N-logo op het apparaat totdat het mobiele apparaat trilt of een kort geluidssignaal geeft..
   De afstand moet minder dan een centimeter zijn, ze moeten elkaar bijna raken.
  4. U krijgt mogelijk een bericht waarin staat dat uw apparaat is verbonden.
  5. Als de eerste poging mislukt, probeer het dan een tweede of derde keer en vergeet niet het scherm van uw mobiele apparaat ontgrendeld te houden. Probeer het hoesje van uw mobiele telefoon te halen, want dat kan het signaal blokkeren.

  Afbeelding
   

  Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen op een Android-apparaat

  Voer onderstaande verbindingsprocedure uit:

  1. Zet de luidsprekers of hoofdtelefoon in de koppelingsmodus.

   OPMERKING: De procedure voor het instellen van de koppelingsmodus verschilt per apparaat. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding bij het product.
   • Bijvoorbeeld: Als u de aan-uitknop indrukt om de koppelingsmodus in te stellen.
    1. Zet de hoofdtelefoon of luidsprekers uit en wacht even terwijl u de aan-uitknop ingedrukt houdt.
    2. Als het stroomlampje rood en blauw knippert, wordt de koppelingsmodus ingesteld.
      
  2. Voer een koppeling uit met het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
   OPMERKING: De bedieningsprocedure voor Android 6.0 wordt hieronder beschreven.
    
   1. Tik op de knop HOME.

    Afbeelding
     
   2. Tik op Settings (Instellingen).

    Afbeelding

     
   3. Tik op Bluetooth.

    Afbeelding
     
   4. Tik op de apparaatnaam die in de Bluetooth-items wordt weergegeven.

    Afbeelding

    OPMERKING: Als de apparaatnaam niet bij de Bluetooth-items wordt weergegeven, is de Bluetooth-functie mogelijk uitgeschakeld. Zet de Bluetooth-functie ON (Aan).

    Afbeelding

    Als de koppeling is voltooid, wordt in de Bluetooth-apparaatnaam connected (verbonden) weergegeven.

    Afbeelding

     

  Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen op een iOS-apparaat

  Voer onderstaande verbindingsprocedure uit:

  1. Zet de luidsprekers of hoofdtelefoon in de koppelingsmodus.

   OPMERKING: De procedure voor het instellen van de koppelingsmodus verschilt per apparaat. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding bij het product.
   • Bijvoorbeeld: Als u de aan-uitknop indrukt om de koppelingsmodus in te stellen.
    1. Zet de hoofdtelefoon of luidsprekers uit en wacht even terwijl u de aan-uitknop ingedrukt houdt.
    2. Als het stroomlampje rood en blauw knippert, wordt de koppelingsmodus ingesteld.
      
  2. Voer een koppeling uit met het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

   OPMERKING: De bedieningsprocedure voor iOS 10 wordt hieronder beschreven.
   1. Tik op Settings (Instellingen) in het startscherm.

    Afbeelding
     
   2. Tik op Bluetooth.

    Afbeelding

     
   3. Zet Bluetooth op ON (Aan).
   4. Tik op de apparaatnaam die in de Bluetooth-items wordt weergegeven.

    Afbeelding

    OPMERKING: Als de apparaatnaam niet bij de Bluetooth-items wordt weergegeven, is de Bluetooth-functie mogelijk uitgeschakeld.
    Zet de Bluetooth-functie ON (Aan).

    Afbeelding

    Als de koppeling is voltooid, wordt Connected (Verbonden) weergegeven in de Bluetooth-apparaatnaam.

    Afbeelding
     

  3. Apparaatinformatie verwijderen om opnieuw te koppelen.

  Indien de apparaatgegevens van de hoofdtelefoon of luidspreker op uw mobiele apparaat staan geregistreerd, volgt u de volgende procedure om deze gegevens te wissen. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.

  OPMERKING: Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer informatie over de bedieningsmethode.

  Als u een Android-apparaat gebruikt

  1. Zet de hoofdtelefoon of luidspreker uit.
  2. Stel de Bluetooth-instellingen van uw Android-apparaat in op ON (Aan) en wis de apparaatgegevens van de hoofdtelefoon of luidspreker.
  3. Zet de hoofdtelefoon of luidspreker aan.
  4. Voer de koppelingsprocedure opnieuw uit.
    

  Als u een iOS-apparaat gebruikt

  1. Zet de hoofdtelefoon of luidspreker uit.
  2. Wis de apparaatgegevens van de hoofdtelefoon of luidspreker die op uw iOS-apparaat staan geregistreerd.
   OPMERKING: De bedieningsprocedure voor iOS 10 wordt hieronder beschreven.
   1. Tik op Settings (Instellingen) in het startscherm.
   2. Tik op Bluetooth.
   3. Tik op het teken pictogram rechts van de hoofdtelefoon of luidspreker in de apparaatlijst.
    OPMERKING: Als de apparaatnaam niet in de Bluetooth-items wordt weergegeven, is de Bluetooth-functie mogelijk uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie in.
   4. Tik op Forget this Device (Vergeet dit apparaat) om de koppelingsmodus van het iOS-apparaat te activeren.
  3. Zet de hoofdtelefoon of luidspreker aan.
  4. Voer de koppelingsprocedure opnieuw uit.

   

  Gerelateerde informatie

  Ga voor meer informatie over een Bluetooth-verbinding met Walkman, hoofdtelefoon, computer of Soundbar naar: