Artikel-ID : 00161649 / Laatst gewijzigd : 07/08/2017Afdrukken

De Walkman kan niet worden verbonden met of worden gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat

  • De Walkman kan niet gekoppeld worden met een hoofdtelefoon met gebruik van de NFC-functie.
  • Er kan geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht tussen de Walkman en de speakers.

  Controleer de onderstaande apparaten voordat u ze koppelt

  • Zorg dat de Bluetooth-apparaten niet verder dan 1 meter van elkaar verwijderd zijn.
  • Controleer dat beide apparaten voldoende lading of stroom hebben.
  • Stop het afspelen op een Walkman om te voorkomen dat er plotselinge luide geluiden uit het Bluetooth-apparaat komen.
  • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product. Bij bepaalde modellen zijn specifieke stappen vereist. Controleer deze stappen in de meegeleverde instructies.

  Om het apparaat te koppelen en te verbinden met een Bluetooth-apparaat, kunt u de onderstaande stappen volgen:

  1. Zet het Bluetooth-apparaat ON (Aan)
  2. Zet het Bluetooth-apparaat in de koppelingsmodus: De meeste apparaten hebben een Bluetooth-knop of -symbool dat u kunt indrukken zodat het apparaat gevonden kan worden.
  3. Stel de Walkman in op de modus voor Apparaatregistratie (koppelmodus).
   Bij een Android Walkman: Zet de Bluetooth-functie ON (Aan). Als de Bluetooth-functie al is ingesteld op ON (Aan), stelt u de functie één keer in op OFF (Uit) en meteen daarna weer op ON (Aan).
  4. Wanneer de naam van het Bluetooth-apparaat op het scherm van de Walkman verschijnt, selecteert u deze naam.
   Als er een wachtwoordsleutel vereist is op het display van het Bluetooth-apparaat, voert u 0000 in.
   De wachtwoordsleutel wordt ook wel wachtwoord, PIN-code, PIN-nummer of beveiligingssleutel genoemd.
  5. Wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand is gekomen, zal de melding Connection is completed (Verbinding voltooid) op het scherm van de Walkman verschijnen.

  Extra informatie over koppelen:

  Zodra de Bluetooth-apparaten zijn gekoppeld, hoeven ze niet opnieuw te worden gekoppeld, met uitzondering van de volgende gevallen:

  • De koppelingsgegevens zijn verwijderd na een reparatie, enzovoort.
  • De Walkman is al gekoppeld met het maximale aantal apparaten waarmee u deze kunt koppelen en u wilt de Walkman met nog een apparaat koppelen.
  • Wanneer de koppelingsgegevens van de Walkman zijn verwijderd van het gekoppelde Bluetooth-apparaat.
  • Indien u Reset all settings (Alle instellingen resetten) of Restore to factory configuration (Fabrieksinstellingen herstellen) selecteert, wordt alle koppelingsinformatie van een Walkman gewist.