Artikel-ID : 00286453 / Laatst gewijzigd : 04/09/2023Afdrukken

Mijn camera aansluiten op de handgreep GP-VPT2BT

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    De camera en de handgreep GP-VPT2BT (apart verkrijgbaar) moeten worden gekoppeld voordat er verbinding wordt gemaakt om Bluetooth®-functionaliteit te kunnen gebruiken.

    Stappen voor het aansluiten van het apparaat

    1. Raadpleeg de sectie De unit koppelen met de gemonteerde camera in de Helpgids voor de handgreep GP-VPT2BT voor de procedure.
    2. Als het koppelen is voltooid, stelt u de instelling Bluetooth Rmt Ctrl op uw camera in op On (Aan) om de verbinding tussen de apparaten te activeren: