Artikel-ID : 00162720 / Laatst gewijzigd : 25/10/2018

De computer herkent de USB-verbinding van een digitale camera niet

  Het bericht check the connected device (controleer het verbonden apparaat) verschijnt en de camera wordt niet herkend nadat deze is aangesloten op een Windows® XP-computer.

  BELANGRIJK:

  • Raadpleeg de website van de betreffende computerfabrikant om te achterhalen of uw computer compatibel is voor een upgrade naar en ondersteuning van Windows 10. Als u probeert een computer die niet compatibel is met Windows 10 te upgraden, werkt de computer mogelijk niet zoals verwacht. Daarom wordt aanbevolen een computer te gebruiken waarop hetzelfde besturingssysteem draait als het besturingssysteem dat u gebruikt.
  • Als het USB-apparaat niet wordt herkend of als u wilt terugkeren naar het vorige besturingssysteem nadat u een upgrade van de computer naar Windows 10 hebt uitgevoerd, raadpleeg dan de website voor ondersteuning van de betreffende computerfabrikant.

  Als er een camera van Sony wordt verbonden via de USB-poort en deze wordt ingeschakeld, dient op het camerascherm de verbindingsmelding USB MODE (USB-modus) of Mass Storage (Massa-opslag) te verschijnen. Als de melding USB MODE (USB-modus) of Mass Storage (Massa-opslag) niet verschijnt, dan wordt de camera niet herkend door de computer.

  OPMERKING: Dit antwoord is bedoeld als ondersteuning bij het aansluiten van een digitale camera op een computer. Volg deze procedure als  Fout: sluit een apparaat of media aan op de computer wordt op het importscherm weergegeven en de camera wordt niet herkend wanneer wordt geprobeerd om afbeeldingen te importeren met PlayMemories Home.

  Volg de onderstaande stappen om te achterhalen waarom de computer de USB-verbinding van een digitale camera van Sony niet herkent.

  BELANGRIJK:

  • Voor sommige computerbesturingssystemen moet u zijn aangemeld als Administrator (Beheerder) of moet u beheerrechten hebben.
  • Als de computer die u gebruikt is verbonden met een netwerk, kan het nodig zijn de netwerkverbinding tijdelijk uit te schakelen, of om de camera te verbinden met een andere computer die niet op het netwerk zit.
  1. Verwijder de USB-kabel zowel uit de computer als uit de camera.
  2. Schakel de camera uit en vervolgens weer in.
  3. Controleer of de USB-poorten van zowel de camera als van de computer niet stoffig of vuil zijn.
  4. Zorg ervoor dat de opnamemedia goed in de camera is geplaatst.

   OPMERKING: Deze stap is niet nodig wanneer u opnamen wilt ophalen van een camera met een intern geheugen.

  5. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de camera terwijl deze is ingeschakeld. Controleer of de kabel goed is aangesloten en vastzit.  

   OPMERKINGEN:

   • Het aansluiten door middel van een USB-hub wordt niet ondersteund.
   • Sommige camera's hebben een eigen USB-plug die u rechtstreeks op een USB-poort kunt aansluiten in plaats van een USB-kabel.
   • Als u een USB-kabel gebruikt, zorg dan dat u de kabel gebruikt die bij de camera is meegeleverd. Andere kabels, die niet van Sony zijn, zijn vaak wel geschikt voor het opladen van de camera, maar niet altijd voor het importeren van opnamen.
   • De meegeleverde kabel heeft de opdruk "Sony Corp.".
    Afbeelding
  6. Steek het andere uiteinde van de meegeleverde USB-kabel in de computer.

   OPMERKINGEN:

   • Als de melding Connecting... (Verbinding maken...) wordt weergegeven, betekent dit dat de verbinding nog niet is voltooid. Wacht totdat er een verbinding tot stand is gebracht.Afbeelding
   • De verbinding is voltooid als de verbindingsmelding USB MODE (USB-modus) of Mass Storage (Massa-opslag) wordt weergegeven. Dit geeft aan dat de camera door de computer wordt herkend.
    AfbeeldingAfbeelding
  7. Als de verbindingsmelding USB MODE (USB-modus) of Mass Storage (Massa-opslag) wordt weergegeven op het camerascherm, wordt de camera herkend door de computer. Er zijn geen verdere handelingen vereist om het probleem op te lossen.

  Als het bericht Connecting... (Verbinding maken...) niet verdwijnt of als de verbindingsmelding USB MODE (USB-modus) of Mass Storage (Massa-opslag) niet wordt weergegeven, probeer dan of het helpt als u de kabel op een andere USB-poort van de computer aansluit.

  Als het probleem ook optreedt nadat u de kabel op een andere USB-poort van de computer hebt aangesloten, volg dan deze extra stappen om het probleem op te lossen:

  1. Ontkoppel eventuele andere USB-apparaten van de computer (behalve de muis en het toetsenbord).
  2. Controleer of aan het ene station of aan beide stations een eigen letter is toegewezen, en of een van de stations niet dezelfde letter moet delen met een ander station op de computer of de netwerklocatie.

   OPMERKING: Mogelijk moet u de computerfabrikant raadplegen om deze informatie te achterhalen.

  3. Indien deze aanwezig is op uw camera, zorg dan dat de LUN -instelling is ingesteld op Multi.  

   OPMERKING: Voor modelspecifieke informatie over de juiste LUN-instelling dient u de handleiding van uw camera te raadplegen.

  4. Schakel de camera gedurende 30 seconden uit.
  5. Schakel de camera na 30 seconden weer in.
  6. Als in het menu van de camera de instelling USB connection (USB-aansluiting) of Transfer mode (Overdrachtsmodus) aanwezig is, probeer dan op u deze kunt instellen op Normal (Normaal), Mass Storage (Massa-opslag) of PTP.

   OPMERKING: Voor modelspecifieke informatie over de juiste instelling van USB connection (USB-aansluiting) of Transfer mode (Overdrachtsmodus) dient u de handleiding van uw camera te raadplegen.

  7. Als het probleem niet is opgelost, start de computer dan opnieuw op.
  8. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, probeer dan of het helpt om het USB-stuurprogramma te verwijderen en opnieuw te installeren.
  9. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, herstelt u de originele fabrieksinstellingen van de camera .
  10. Als het probleem nog steeds niet is opgelost en u nog over een andere computer beschikt, sluit de camera dan aan op die computer volgens dezelfde, hiervoor beschreven stappen en kijk of de camera wordt herkend.
   • Als de camera wordt herkend door een andere computer, dan zijn de USB-poorten op de eerste computer mogelijk niet goed geconfigureerd of is er misschien software geïnstalleerd die een storing veroorzaakt voor de verbinding. Neem contact op met de computerfabrikant voor aanvullende informatie voor het oplossen van problemen van de USB-poorten.
   • Als de camera niet wordt herkend door een andere computer, is er mogelijk een probleem met de USB-kabel.

  De bovenstaande stappen zouden uw probleem moeten oplossen. Als u alle stappen hebt voltooid, de USB-kabel hebt vervangen, en het probleem niet is opgelost, dan moet de camera misschien worden nagekeken.