Artikel-ID : 00110304 / Laatst gewijzigd : 13/11/2017

Waarom verschijnt het bericht "Turn the power off and on again" (Zet het apparaat uit en weer aan)?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Dit bericht kan verschijnen wanneer de camera een onverwachte situatie vaststelt, zoals een te grote druk op de lens.

Houd de camera op de juiste wijze vast, zoals op het voorbeeld.
Image 

In dit geval dient u de camera uit en weer aan te zetten. Als het probleem hiermee niet is opgelost, dient u de camera te laten repareren. Misschien is er namelijk iets mis met de camera.