Artikel-ID : 00165031 / Laatst gewijzigd : 18/05/2017

Hoe maak ik afspeellijsten en draag ik deze over naar een apparaat dat met Media Go werkt?

Hoe kan ik afspeellijsten maken om favoriete muzieknummers te beluisteren in de volgorde die ik wil?

  Raadpleeg de volgende procedure afspeellijsten te maken en ze over te dragen naar een compatibel apparaat, zoals de Walkman, door middel van Media Go.

  OPMERKING:

  • Een afspeellijst is een lijst met muzieknummers die afgespeeld kunnen worden. U kunt uw favoriete nummers verzamelen en ze in de gewenste volgorde afspelen.
  • U kunt afspeellijsten maken en overdragen naar een compatibel apparaat, zoals de Walkman, door middel van Media Go.
  • Media Go moet vooraf op de computer zijn geïnstalleerd.

   Download Media Go van de volgende website:
   Media Go van Sony

  1. Start Media Go en klik op Library (Bibliotheek) - Playlists (Afspeellijsten) in het linkermenu (navigatievenster).

   [A] Linkermenu
   [B] Afspeellijsten
   Media Go_01

  2. Klik op New Playlist (Nieuwe afspeellijst) in het menu dat onder in het venster wordt weergegeven.

   [C] Nieuwe afspeellijst
   Media Go_02

  3. Als het venster New Playlist (Nieuwe afspeellijst) verschijnt, voert u de naam van de afspeellijst in.
   Media Go_03

   OPMERKING: Controleer of de nieuwe afspeellijst in het linkermenu en in het venster Playlist (Afspeellijsten) verschijnt.
   Media Go_04

  4. Klik op Library (Bibliotheek) - Music (Muziek) in het linkermenu en selecteer vervolgens de nummers die u aan de nieuwe afspeellijst wilt toevoegen.

   Media Go_05

   OPMERKING:

   • De geselecteerde nummers worden met blauw gemarkeerd.
   • Als u meerdere nummers tegelijkertijd wilt selecteren, klikt u op de nummers terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt.
  5. Klik op de vervolgkeuzelijst Destination (Doel): onder in het venster en selecteer de afspeellijst die u hebt gemaakt in stap 3 als doel.
   Klik vervolgens op Add To (Toevoegen aan) om de geselecteerde nummers toe te voegen aan de afspeellijst.

   [D] Toevoegen aan
   Media Go_06

   OPMERKING:

   • Klik op Library (Bibliotheek) - Playlists (Afspeellijsten) in het linkermenu. U kunt de nummers controleren die u hebt toegevoegd.
   • U kunt met slepen en neerzetten de volgorde van nummers wijzigen.
  6. Draag de afspeellijst over naar een compatibel apparaat, zoals de Walkman.

   1. Start Media Go en verbind het compatibele apparaat met de computer.
   2. Klik op Library (Bibliotheek) - Playlists (Afspeellijsten) in het linkermenu en selecteer vervolgens de afspeellijst die u wilt overdragen.
  7. Controleer of het verbonden apparaat in de vervolgkeuzelijst bij Destination: (Doel) is verschenen en klik op Add Playlist To (Afspeellijst toevoegen aan) om de afspeellijst over te dragen.

   [E] Afspeellijst toevoegen aan
   Media Go_08

   OPMERKING: Klik op pijltoets rechts dat wordt weergegeven naast de naam van het verbonden apparaat in het linkermenu en selecteer de afspeellijst die u hebt overgedragen. Als de nummers die u hebt toegevoegd worden weergegeven, is de afspeellijst correct overgedragen naar het apparaat.

  8. Nadat u hebt gecontroleerd of de afspeellijst correct is verzonden, klikt u op eject naast de naam van het verbonden apparaat.
   Controleer of de naam is verdwenen en koppel het apparaat los van de computer.