Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILCE-9M2

Over deze download

Voordelen en verbeteringen m.b.t. deze update

 • Functie 'Hi Frequency Flicker' (Hoge flikkerfrequentie): vermindert de impact van flikkeringen van kunstmatige lichtbronnen (bijv. digitale schermen, elektronische uithangborden, ledlampen, enz.) door de sluitertijd fijner aan te passen
  Opmerking: Imaging Edge Remote, Imaging Edge Mobile en Remote Camera Tool worden niet ondersteund. (Vanaf 9 april 2020)
 • Verbeteringen in het gebruik van de functie Face/Eye Priority in AF (Prioriteit voor gezicht/ogen bij AF):
  - Face/Eye Priority (Prioriteit voor gezicht/ogen) kan worden in- of uitgeschakeld wanneer u op een aangepaste toets drukt
  - Als een aangepaste toets al is ingesteld op Face/Eye Priority (Prioriteit voor gezicht/ogen), is deze verbetering beschikbaar nadat de camera wordt bijgewerkt
 • Software van Remote Camera Tool: het scherpstelkader, inclusief AF-tracking, kan voor bijna alle scènes worden weergegeven
  Opmerking: Remote Camera Tool moet worden bijgewerkt naar versie 2.00 of nieuwer. Werk bij naar de nieuwste softwareversie.
 • Verbeterde bediening van ftp-overdrachtsfunctie
 • Het MAC-adres van de camera kan nu worden weergegeven als QR-code
 • Andere verbeteringen
  • Wanneer de camera wordt uitgeschakeld, wordt de sluiter gesloten om te voorkomen dat stofdeeltjes en vuil bij het verwisselen van lenzen op de beeldsensor kunnen komen
  • Aangepaste camera-instellingen kunnen worden opgeslagen in en geladen naar My MENU (Mijn menu)
  • Verbeteringen aan de algehele stabiliteit van de camera

Raadpleeg de helpgids voor informatie over het gebruik van bijgewerkte functies.
Bovendien is er op de handleiding een revisie uitgevoerd volgens deze update. De meest recente handleiding kan worden gedownload van onze website.

Vorige voordelen en verbeteringen

De volgende voordelen en verbeteringen zijn ook opgenomen in deze update.

 • FTP-overdracht kan eerder worden gestart na het maken van foto's
 • Verbetert de algehele stabiliteit en prestaties van de camera:
  • Corrigeert een specifieke situatie waarin de camera soms kan worden uitgeschakeld wanneer RAW-afbeeldingen worden afgespeeld
  • De JPEG-beeldkwaliteit is consistenter bij het maken van opnamen onder specifieke omstandigheden

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update van systeemsoftware (firmware) versie 2.00 (Windows) voor ILCE-9M2

Bestandsversie

 • 2.00

Bestandsgrootte

 • 314 MB (330,095,824 bytes)

Releasedatum

 • 09-04-2020

Voorbereiding

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Indien de systeemsoftwareversie Ver.2.00 of hoger is, is de update niet nodig.

 1. Selecteer Menu → Setup subpage [6] (Instellingen, subpagina [6]) → Version (Versie) op de camera.
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.

  Systeemsoftwareversie

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de meest gebruikte versies van Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Computerhardware

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende hardware:
 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 500 MB of meer
 • RAM: 512MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Stroombron voor de camera
  • Volledig opgeladen oplaadbare NP-FZ100-batterijen.
   Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveauBatterijvermogen(drie streepjes) of hoger is. U kunt het beste een volledig opgeladen batterij gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u systeemsoftware bijwerkt.
 • Bij uw camera meegeleverde USB-kabel
  Opmerking: De functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • Gebruik volledig opgeladen oplaadbare NP-FZ100-batterijen.
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update, omdat de camera door het plotselinge verlies van het vermogen onbruikbaar kan worden.
 • Verwijder eerst de geheugenkaart van de camera.
 • Voorkom dat uw computer in de slaapstand gaat.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.

De update downloaden

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afstandsverklaring en klik op de onderstaande knop [Download] (Downloaden).
 3. De download van het bestand [Update_ILCE9M2V200.exe] zal beginnen.
 4. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).


 5. Voor gebruikers van Windows 8.1 / 10:
  Met de standaardinstellingen van Internet Explorer zal het updatebestand worden opgeslagen in de map [Downloads]. Klik in het startscherm op de tegel [Bureaublad] en zoek met Verkenner het gedownloade bestand in de map [Downloads].

Stap 1: Start de Updater

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_ILCE9M2V200.exe]. - Sluit de camera nog niet aan.
 3. De System Software Updater start.

  Systeemsoftware-updater

 4. Zet de camera aan.
 5. Volg de instructies in het venster van de System Software Updater. Op de camera: selecteer Menu → Setup subpage [3] (Instellingen subpagina [3]) → USB Connection (USB-aansluiting) en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd.
  Als een andere modus dan Mass Storage (Massaopslag) geselecteerd is, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).

  Fase [3] - Massaopslag

 6. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer. "USB Mode" (USB-modus) verschijnt op het lcd-scherm van de camera.
  Opmerking: Wanneer de camera op de computer wordt aangesloten, wordt het lcd-scherm van de camera uitgeschakeld. gaat u verder met de volgende stap.
  Als het lcd-scherm van de camcorder niet wordt uitgeschakeld, gebruikt u een van de volgende methoden.
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitpunten.
  Wanneer de camera met de USB-kabel op de computer wordt aangesloten, kan op het computerscherm een melding verschijnen die aanraadt de computer te herstarten. Verwijder in dit geval de batterijen uit de camera, herstart de computer en volg de procedures vanaf '2. Start de System Software Updater'.
 7. Controleer het lcd-scherm van de camera en klik vervolgens op Next (Volgende). Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm. Nadat u hebt gecontroleerd of de huidige softwareversie 1.01 of eerder is, klikt u op Next (Volgende). Als de huidige systeemsoftwareversie 2.00 of later is, hoeft u de update niet uit te voeren. In dit geval koppelt u de camera los van de computer en klikt u op Finish (Voltooien). Schakel de camera uit, verwijder de batterijen, plaats de batterijen terug en schakel de camera in.

  De update is vereist
  Systeemsoftware-update - Huidige versie

  De update is niet vereist
  De update is niet vereist

 8. Klik op Next (Volgende). Het volgende scherm wordt weergegeven.
  De camera automatisch resetten
 9. Nadat het apparaat automatisch is gereset, wordt het volgende scherm weergegeven.
  De voortgangsbalk wordt weergegeven tijdens het bijwerken (het proces duurt ongeveer 5 minuten).
  Voortgangsbalk voor bijwerken
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 10. Wanneer de update is voltooid, wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en wacht totdat het lcd-scherm weer aangaat. Klik op Finish (Voltooien) wanneer het lcd-scherm aangaat en koppel de USB-kabel los.
  Klik op Finish (Voltooien)
  Soms wordt er een waarschuwing over gegevensherstel weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.
  Gegevens worden hersteld. Even geduld...

Stap 2: Controleer of de systeemsoftwareversie van uw apparaat Ver.2.00 is.

 1. Selecteer op de camera Menu → Setup subpage [6] (Instellingen, subpagina [6] ) → Version (Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.

  Huidige systeemsoftwareversie

Vragen en antwoorden

De update kan niet worden voltooid en de camera

Volg deze stappen als de monitor meer dan 15 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.