Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • XAV-AX5550D

BELANGRIJK: Dit bestand is alleen voor gebruik met vastgelegde modellen. Niet alle modellen worden in alle landen verkocht.

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Oplossing voor een probleem waarbij aanraakbediening van de WebLink Cast-modus niet werkt wanneer de Host-app wordt gebruikt op iOS 13.4 of hoger

Bestandsinfo

Zipbestandsnaam

 • XAV-AX5550D_v111.zip

Bestandsversie

 • 1.11

Bestandsgrootte

 • 8,56 MB (8.984.600 bytes)

Releasedatum

 • 30-06-2020

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Volg deze stappen om de huidige, geïnstalleerde firmwareversie van het apparaat te controleren:
Als de versie wordt weergegeven als 1.11, hoeft u de firmware niet te updaten.

 1. Schakel de hoofdeenheid in ('ON').
 2. Selecteer in het startscherm 'Settings' (Instellingen).
 3. Selecteer 'General' (algemeen).
 4. Selecteer 'Firmware Version' (Firmwareversie). De huidige firmwareversie wordt weergegeven.

Downloaden en installeren

De update downloaden

 1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op uw pc met minimaal 10 MB vrije ruimte en gebruik een apparaat met een USB-geheugen van maximaal 32 GB (FAT16/FAT32).
  Opmerkingen:
  • USB-geheugen met exFAT-indeling wordt niet ondersteund.
  • USB-geheugen met een capaciteit van meer dan 32 GB wordt niet ondersteund.
 2. Controleer of uw computer verbinding heeft met internet.
 3. Download het updatebestand naar uw pc.
 4. Pak het gedownloade zip-bestand uit. Er zijn 3 bestanden (SHSO1111.FIR/SHMD1111.U88/SHDS1111.up6).
 5. Kopieer de drie bestanden naar de hoofdmap (root directory) van het USB-apparaat dat met uw computer is verbonden.
 6. Koppel het USB-geheugen los van uw pc.

Belangrijke kennisgeving

 • Parkeer uw auto op een veilige plaats en start de motor om een daling van de voeding naar het apparaat te voorkomen.
 • Schakel het apparaat niet uit tijdens de update.
 • Koppel het USB-geheugen niet los tijdens de update.
 • Stel na de update de datum en tijd in.

Stap 1: Installeer de update

 1. Sluit het USB-geheugen aan op USB-poort 1 van de hoofdeenheid.
 2. Selecteer Settings (Instellingen) in het startscherm. Als u het pictogram Settings (Instellingen) niet kunt vinden, veegt u omhoog vanaf de onderkant van het startscherm en vervolgens van rechts naar links.
 3. Selecteer 'General' (algemeen).
 4. Selecteer 'Firmware Version' (Firmwareversie).
 5. Selecteer 'Update' (Bijwerken).
  • Controleer de bestandsstructuur van het USB-geheugen als u niet op de knop Update kunt drukken. Het updatebestand kan mogelijk niet op de juiste plaats op het USB-geheugen worden opgeslagen, of het bestandstype wordt mogelijk niet ondersteund.
  • Controleer de bestanden in het USB-geheugen als het bericht 'Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port 1' (Bezoek de website voor ondersteuning en sluit het USB-apparaat (met update-firmware) aan op USB-poort 1)) op de eenheid wordt weergegeven. Het USB-geheugen bevat mogelijk niet het juiste updatebestand.
  • Download het nieuwste updatebestand als de versie die wordt weergegeven niet 1.11 is. Het kan zijn dat u een onjuist updatebestand gebruikt.
 6. Selecteer opnieuw 'Update' (Bijwerken). De eenheid begint vervolgens met updaten.
 7. Als het volgende bericht wordt weergegeven, verwijdert u het USB-geheugen en plaatst u het in USB-poort 2 van de hoofdeenheid.
  'Please disconnect the USB device from USB port 1 and connect it to USB port 2. Update will continue automatically.' (Koppel het USB-apparaat los van USB-poort 1 en sluit deze aan op USB-poort 2. De update wordt automatisch voortgezet.)

  De update wordt voortgezet. De update duurt ongeveer 3 minuten.

Stap 2: Bevestigen dat de update is geslaagd

 1. Schakel de hoofdeenheid in ('ON').
 2. Selecteer Settings (Instellingen) in het startscherm.
 3. Selecteer 'General' (algemeen).
 4. Selecteer 'Firmware Version' (Firmwareversie). Vervolgens wordt de huidige firmwareversie weergegeven. Als 1.11 als versienummer wordt weergegeven, is de firmware-update voltooid.

Als u de firmware niet kunt updaten, kunt u het opnieuw proberen met een ander USB-apparaat.

Vragen en antwoorden

Probleemoplossing

De updateknop wordt grijs weergegeven: Controleer of de bestanden SHSO1111.FIR, SHMD1111.U88 en SHDS1111.up6 correct zijn opgeslagen in de hoofdmap van het USB-opslagapparaat.

Het bericht [This data is not compatible] ([Deze gegevens zijn niet compatibel]) wordt weergegeven: Het USB-opslagapparaat is mogelijk defect of bevat niet de juiste updatebestanden. Verwijder de bestaande bestanden van het USB-opslagapparaat of gebruik een ander USB-opslagapparaat en herhaal de volledige download en het updateproces vanaf het begin.